Január

3.1.1987 zomrel v Bratislave JUDr. Gustáv Ružiak, advokát (30.výročie úmrtia).

14.1.1817 narodil sa v Hybiach Andrej Jamnický,st., evanjelický učiteľ, národovec a ľudovýchovný pracovník. (200.výročie narodenia)

16.1. 1842 narodil sa v Hybiach Adolf Jurányi, evanjelický učiteľ, neskôr exekútor v B. Bystrici. (175.výročie narodenia)

21.1.1832 narodil sa v Pribyline Adam Bolvanský, vojenský evanj. kňaz, národovec, podporovateľ Matice a slovenských gymnázií, od roku 1850 žil striedavo u príbuzných v Hybiach a v Budapešti. (185.výročie narodenia).

26.1.1837 narodil sa v Kráľovej Lehote Ján Lehotský, obchodník- hostinský, úradník, národovec, ľudový veršovník a publicita, od roku 1863 žil v Hybiach. (180.výročie narodenia).

Február

1.2.1912 narodil sa v Hybiach Prof. Dr.techn. Ing.arch. Ján Svetlík, významný slovenský architekt, vysokoškolský pedagóg, autor pamätníku na Slavíne v Bratislave. (105.výročie narodenia)

3.2.1987 zomrel v Bratislave Ondrej Jariabek, slovenský divadelný, filmový a rozhlasový herec, publicista a vysokoškolský pedagóg. ( 30.výročie úmrtia)

16.2.1907 narodil sa v Hybiach Ing. Dobroslav Chrobák, slovenský spisovateľ, literárny kritik, technik, pracovník slovenského rozhlasu a vysokoškolský pedagóg. (110.výročie narodenia)

21.2.1962 zomrel v Podturni Ondrej Jariabek, st., národovec, pracovník na železnici, starosta Podturne, zakladateľ kultúrne činnej rodiny Jariabekovcov.

26.2.1907 narodil sa v Liptovskom Mikuláši ThDr. et PhDr. Ladislav Hanus, rímsko-katolícky farár, filozof, kulturológ, historik a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1974-1984). (110.výročie narodenia)

Marec

3.3.1852 narodil sa v Hybiach Peter Marušiak, evanjelický farár v severočeskom Libštáte, národovec, kultúrno-osvetový pracovník a publicista. (165.výročie narodenia)

16.3.1997 zomrel v Bratislave Jaroslav (Slavo) Marušiak, prekladateľ, redaktor a dramaturg slovenského rozhlasu. (20.výročie úmrtia) (narodil sa v Hybiach 27.5.1938)

19.3.1812 narodil sa v Níregyháze Jozef Jurányi , evanjelický učiteľ, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1837-1848. (205.výročie narodenia)

27.3.1737 narodil sa v Skalici Augustín Doležal, evanjelický kazateľ, básnik a ľudovýchovný pracovník. V rokoch 1767 – 1783 pôsobil v Hybiach. (280.výročie narodenia)

27.3.1992 zomrel v Košiciach Daniel Koreň, učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník, riaditeľ škôl a školský inšpektor. (25.výročie úmrtia)

Apríl

4.4.1922 narodil sa v Hybiach Ing. et Ing. Daniel Lenko, geodet a kartograf, vysokoškolský pedagóg. (95.výročie narodenia) (zomrel 3.4.2009 v Bratislave)

5.4.1972 zomrel v Hybiach Daniel Žiška, remeselník – posledný modrotlačiarsky majster. (45.výročie úmrtia)

8.4.1882 narodil sa v Hybiach Július Pavella, evanjelický učiteľ vo Važci, neskôr notár a zborový dozorca v Liptovskom Jáne. (135.výročie narodenia).

13.4. 1907 zomrel v Banskej Bystrici Adolf Jurányi, evanjelický učiteľ, neskôr kráľovský exekútor. (110.výročie úmrtia)

14.4.1902 narodil sa v Hybiach JUDr. Gustáv Ružiak, advokát. (115.výročie narodenia)

15.4.1817 zomrel v Toporci Martin Lehotský, evanjelický kazateľ a náboženský spisovateľ. V Hybiach pôsobil v rokoch 1778-1784. (200.výročie úmrtia).

16.4.1957 zomrel v Spišskom Štiavniku Ján Vencko, rímsko-katolícky farár, historik, archeológ, etnograf a publicista. V roku 1893/94 pôsobil ako kaplán v Hybiach. (60.výročie úmrtia)

19.4.1802 narodil sa v Hybiach Ján Orphanides, evanjelický farár na Banskej Boci, národovec, zakladateľ širšej vetvy rodiny Orphanides. (215.výročie narodenia)

20.4.1967 zomrel v Hybiach Jozef Dolanský, roľník, krčmár, veterinárny technik, amatérsky maliar a ochotnícky divadelník. (50.výročie úmrtia).

Máj

2.5.1742 narodil sa v Jamníku Ján Trnka – Trnkótzi, učiteľ na evanj. ľudovej škole v Hybiach, neskôr richtár mestečka. (275.výročie narodenia) (zomrel 25.7.1813 v Hybiach)

5.5.1922 narodil sa v Hybiach Prof. PhDr. Pavol Michalides, CSc., výtvarník, vysokoškolský pedagóg a publicista. (95.výročie narodenia)

6.5.1577 zomrel Ján Balaša (Balassa) protiturecký bojovník – hlavný kapitán stredoslovenských banských miest. V rokoch 1554- 1577 majiteľ panstva a hradu v Liptovskom Hrádku. Pochovaný v krypte rím.-kat. kostola v Hybiach. (440.výročie úmrtia)

20.5.1912 zomrel v Liptovskom Mikuláši Daniel Šefranka, evanjelický učiteľ, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1848-1899. (105.výročie úmrtia)

24.5.1972 zomrel v Bratislave JUDr. Pavel Šimkovic, advokát, predseda advokátskej komory v Bratislave. (40.výročie úmrtia)

Jún

1.6.1887 narodil sa v Štubnianskych (Turčianskych) Tepliciach Gabriel Valocký, evanjelický učiteľ, národovec, hudobník, zakladateľ a tajomník Speváckeho zboru slovenských učiteľov. V Hybiach pôsobil v rokoch 1908-1911. (130.výročie narodenia)

7.6.1917 narodil sa v Hybiach pplk. Peter Rajniak, dôstojník čs. armády. (100.výročie narodenia) (zomrel 14.6.1975 v Dolnom Kubíne)

9.6.1897 zomrel v Hybiach Jakub Graichman, štúrovský básnik a dramatik, národovec, úradník . (120.výročie úmrtia)

11.6.1917 narodil sa v Hybiach Doc. MUDr. Július Breza, CSc., lekár, primár detského otolaryngologického oddelenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vysokoškolský pedagóg. (100.výročie narodenia) (zomrel 18.11.1991 v Bratislave)

14.6.1917 narodil sa v Hybiach Daniel Koreň, učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník, riaditeľ škôl a školský inšpektor. (100.výročie narodenia)

20.6.1937 narodila sa v Hybiach Mgr. Nadežda Gilániová, kultúrna a osvetová pracovníčka, redaktorka a publicistka. (80.výročie narodenia)

30.6.1992 zomrel v Hybiach Miloš Harman, včelár – zlepšovateľ, včelmajster odbornej školy. (25.výročie úmrtia)

Júl

3.7.1957 zomrela v Bratislave Blažena Šimkovicová, učiteľka na ev. škole v Hybiach, v Modre a v Bratislave, osvetová pracovníčka. (60.výročie úmrtia) (narodila sa 30.11.1888 v Hybiach)

4.7.1987 zomrel v Banskej Bystrici Vojtech Pavelica, vojak – športovec, majster Slovenska, priekopník biatlonu, účastník zimných olympijských hier 1948. (30.výročie úmrtia)

7.7.1767 narodil sa v Arnóte (Maďarsko) Samuel Orphanides, evanjelický farár, v Hybiach pôsobil v rokoch 1797 – 1829. (250.výročie narodenia)

10.7.1937 narodil sa na Nižnej Boci Slavo Zahradník, slovenský divadelný, filmový a rozhlasový herec. (80.výročie narodenia)

13.7.1887 narodil sa v Mošovciach Jozef Institoris, evanjelický učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník a školský inšpektor. V Hybiach pôsobil v rokoch 1909-1927. (130.výročie narodenia)

25.7.1922 narodil sa v Hybiach Jakub Graichman, národovec, štúrovský básnik a dramatik, úradník. (200.výročie narodenia)

9.7.2002 zomrel v Hybiach Július Zvozil, umelecký rezbár – samouk, ochranár prírody, dobrovoľný hasič. (15 .výročie úmrtia)

August

20.8.1867 narodil sa v Spišskom Podhradí Štefan Reindl, rímsko-katolícky učiteľ, hudobník zberateľ piesní, publicista, notár. V Hybiach pôsobil v rokoch 1886-1890. (150.výročie narodenia)

24.8.1872 zomrel na Vyšnej Boci Ján Orphanides, evanjelický farár, národovec, zakladateľ širšej vetvy rodiny Orphanides. (145.výročie úmrtia)

24.8.1942 narodila sa v Hybiach Prof. Ing. Emília Juhásová, rod. Chrobáková, DrSc., vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka v stavebníctve. (75.výročie narodenia) (zomrela 26.7.2008 v Bratislave)

September

16.9.1912 narodil sa v Gornej Mitropolji (Bulharsko) Doc. JUDr. Boris Bálent, bibliograf, historik knižnej kultúry, literárny historik, vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1933-34 pôsobil ako evanjelický učiteľ v Hybiach. (105.výročie narodenia)

18.9.1887 narodil sa v Levoči Gustáv Munka, hlavný notársky tajomník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1919 – 1949. (130.výročie narodenia)

Október

9.10.1907 narodil sa v Hybiach PhDr. Rudo Brtáň, CSc., slovenský literárny historik, slavista, básnik, prekladateľ a publicista. (110.výročie narodenia).

10.10.1767 narodil sa v Hybiach Prof. Daniel Mihálik, rektor kežmarského lýcea, prírodovedec, pedagóg, publicista a verejný pracovník. (250.výročie narodenia)

10.10.1917 zomrel v Kolačkove Ignác Kojda, rímsko-katolícky farár, folklorista, národovec, publicista a osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1901-03. (100.výročie úmrtia)

27.10.1927 narodil sa v Hybiach Ing.arch. Jozef Chrobák, architekt, projektant, pedagóg. (90.výročie narodenia) (zomrel 13.6.2015 vo Zvolene)

27.10.1972 zomrel v Bratislave Ján Číž, evanj. učiteľ, rozhlasový redaktor, spisovateľ pre deti kultúrno-osvetový pracovník a publicista V Hybiach pôsobil v rokoch 1929-1945. (45.výročie úmrtia)

November

4.11.1902 zomrel v Jasenovej Miloslav Krčméry, evanjelický farár, osvetový a družstevný pracovník, hudobník. V rokoch 1883 – 1887 pôsobil ako kaplán v Hybiach. (115.výročie úmrtia)

6.11.1972 zomrel v Krakove Prof. Dr. Walery Goetel, významný poľský geológ, paleontológ, milovník Tatier a ochranca prírody. Preskúmal a opísal nálezisko skamenelín v hybskom chotári. (45.výročie úmrtia).

22.11.1932 narodil sa v Hybiach Jozef Marušiak, literárny vedec a historik, redaktor a prekladateľ. (85.výročie narodenia)

25.11.1912 narodil sa v Hybiach mjr. Ondrej Ďumbala, letec-dôstojník, veliteľ leteckej školy, účastník SNP. (105.výročie narodenia) (zahynul 28.3.1945 v Mauthausene)

27.11.1942 zomrel v Hybiach Ľudovít Korábek, garbiarsky majster, vedúci hudobnej kapely, predseda rím.-kat.školskej stolice. (75.výročie úmrtia)

28.11.1922 narodil sa v Hybiach Doc. Ing.arch. Ján Mlynár, CSc. , architekt, vysokoškolský pedagóg. (95.výročie narodenia) (zomrel 21.11.1987 v Bratislave)

30.11.1987 zomrel v Bratislave JUDr. Ondrej Žiška, právnik, prekladateľ, kultúrny a verejný pracovník.. (30.výročie úmrtia)

December

4.12.2012 zomrel v Liptovskom Mikuláši Peter Pavella, odborný učiteľ – elektrotechnik, publicista, presbyter, člen obecného zastupiteľstva, predseda obnoveného UPS. (5.výročie úmrtia)

8.12.1997 zomrel v Bratislave Prof. Dr.techn., Ing.arch. Ján Svetlík, významný slovenský architekt, vysokoškolský pedagóg, autor pamätníku na Slavíne v Bratislave. (20.výročie úmrtia)

6.12.1837 zomrel v Sobotišti Ján Šulek, evanjelický farár, učiteľ, osvetový pracovník, spisovateľ a prekladateľ. V rokoch 1797-1801 pôsobil v Hybiach. (180.výročie úmrtia)

17.12.1977 zomrel v Bratislave Prof. Ján Volko- Starohorský, geológ, speleológ, pedagóg a publicista. V roku 1908 učil na evanjelickej ľudovej škole v Hybiach. (35.výročie narodenia)

23.12.1912 narodil sa v Hubovej Jozef Kútnik - Šmálov, rímsko-katolícky farár, náboženský spisovateľ, historik, prekladateľ a osvetový pracovník. V roku 1939 pôsobil ako kaplán v Hybiach. (105.výročie narodenia)

 

Zostavil: PaedDr. Stanislav Žiška (prípadné námety a doplnky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem