Vytlačiť
Návštevy: 2451

INFORMAČNÉ CENTRUM PRI OBECNOM ÚRADE V HYBIACH

vyhlasuje fotografickú súťaž na tému

VÝPOVEĎ O ČLOVEKU

Jeden obrázok môže o človeku, ktorý je na ňom, veľa povedať. Človek o sebe veľa vypovie aj vtedy, keď je sám alebo sa domnieva, že žiadny partner na komunikáciu nie je naporúdzi. Výraz tváre, gesto, reč tela. Ale aj keď vie, že ho fotíme, nemusí ísť o strojenú pózu. Ľudia sa po chvíľke stanú nenútení, prestanú si fotografa všímať. Dokážeme fotografiou o človeku podať výpoveď? Záleží aj na nás. Fotografiou povieme niečo aj o sebe. Hrajúce sa deti, klebetiace tety, diskutujúci študenti, dohadujúci sa obchodníci nie sú len obrázkami komunikujúcich ľudí, ale aj záznamom o našom pohľade na svet.

Fotografie na danú tému, v ľubovoľnom formáte aj počte sa budú sústreďovať na Obecnom úrade u Dany Krajčovičovej do 30.septembra 2011.
Bližšie informácie na čísle (0918435278)