Vytlačiť
Návštevy: 371

PRIESKUM ZÁUJMU O KURZ ŠITIA

Kurz sa uskutoční v marci 2019 na obecnom úrade v Hybiach (presný termín záujemcom oznámime). Kurz vedie Soňa Korábeková (tel.kontakt 0910 257 642).

Poplatok za kurz:

Prihlasujte sa do konca februára 2019 u Dany Krajčovičovej (0918 435 278) na Obecnom úrade v Hybiach.