Vytlačiť
Návštevy: 727

Výsledky Parlamentných volieb 2020 v obci Hybe.

 

Volebná účasť: 70,21 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 1 239

Počet volíčov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 870

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podl'a § 241) : 863

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny : 7

Počet platných odovzdaných hlasov : 863

 

Vysledky Hybe 2020 m

 

 

1) Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.