Oznamy

lenko juliusDňa 11. decembra 2014 sa konala v obecnej knižnici spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika, pedagóga a prekladateľa Júliusa Lenku.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii 100. výročie narodenia Júliusa Lenku.

Por. číslo Číslo konania   parc.č., katastr.územie,  Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Dátum
26. č. j. 631/2014 koná Obec Hybe
08. 10. 2014
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17 ks drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov parc. C-KN 79, 590/2, 590/1, k. ú. Dovalovo 10.10.2014 7 dní

UP HybeV nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 sa v našej obci na post starostu uchádza 6 kandidátov. Na post poslancov obecného zastupiteľstva  v Hybiach (9 poslancov) bolo zaregistrovaných 13 kandidátov.

Informácia o projekte Výstavba detského ihriska v Hybiach

Obec Hybe zrealizovala projekt Výstavba detského ihriska v Hybiach v júni 2014

 

Informácia o projekte Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe

Obec Hybe zrealizovala projekt Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe ( realizácia trvala od augusta 2012 do mája 2014)

 

OBEC HYBE

Vás srdečne pozýva na

IV. JARMOČNÝ DEŇ HYBSKÉHO RICHTÁRA

v sobotu 30. augusta 2014

Na jarmočnom dni hybského richtára vystúpi folklórny súbor Kriváň z Východnej, skupina Pramene z Liptovského Hrádku, starosta obce udelí tri čestné občianstva, uvedieme medzi čitateľov zbierku básní Alberta Šmihulu, prebehne súťaž vo varení lohaze a na nej si potom môžu občania pochutnať, návštevníci si môžu kúpiť výrobky našich remeselníkov, navštíviť výstavy fotografií študentov VŠMU z Bratislavy a FMK z Trnavy v Dome Dobroslava Chrobáka, v starej evanjelickej škole , na Obecnom úrade, v bývalej krčme u Švandekov a v pohostinstve u Pacha.

Deti sa môžu tešiť na zábavný bufet, skákací hrad , trampolínu , maľovanie na tvár i na ukážky hasičov.

O 19:00 hod. vystúpi v Kultúrnom dome v Hybiach skupina Impulz .

  

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.