Oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach“

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 04.08.2016 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční v čase 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom

Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Novinka, vykupujeme použitý kuchynský olej.
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Viac info tu:

Výzvy na predloženie cenovej ponuky "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe"

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na následovnom linku.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 pism. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v dňoch 29.6.2016 a 30.6. 2016 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Plánované obmedzenie distribúcie elektriny pre odberné miesta v našej obci si môžete pozrieť v týchto súboroch :

Pridané nové a aktualizované Všeobecne záväzné nariadenia , všeobecné dokumenty.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.