Oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prekrytie mlynského náhonu". Všetky dokumnetz nájdete tu.

OcZ vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hybe na deň 9.1.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hybiach.

Viac informácií v priloženom súbore.

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Úvratec - Kundrátovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach“

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 04.08.2016 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční v čase 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom

Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Novinka, vykupujeme použitý kuchynský olej.
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Viac info tu:

Výzvy na predloženie cenovej ponuky "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe"

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.