Oznamy

DOTÁCIE NA REKONŠTRUKCIU A OBNOVU HASIČSKÝCH ZBROJNÍC A STANÍC

Vláda 22. 2. 2017 schválila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/ 2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou od 1. 7. 2017.

Na základe neho majú obce možnosť uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice (prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie, oplotenie ...), vrátane projektovej dokumentácie, ako aj technického zhodnotenia hasičskej techniky a obstarania hasičskej techniky.

Konkrétne výzvy MV SR na predkladanie projektov budú vyhlásené priebežne počas roka.

Predbežné info: na 1 zbrojnicu vychádza cca 30.000 € (spoluúčasť 5% zo zdrojov žiadateľa). Podmienka bude samozrejme aj projektová dokumentácia na obnovu s rozpočtom.

VIDEO: Stretnutie s ministrom vnútra p. Kaliňákom v Prešove

Zdroj: http://dobrovolnihasici.sk

Vážení občania Hýb a Východnej - potencionálni vlastníci poľnohospodárskych pozemkov v časti katastrov (Pod Kundrátovo, Diely resp. Lazy a Dolina) dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zámere Občianskeho združenia V poHYBE sprístupniť a vybudovať NCH (náučný chodník) po trase bývalej lesnej železničky nad meandrami Hybice v Hybickej tiesňave.

Opravený výkaz výmer pre Prekrytie mlynského náhonu si môžete stiahnuť tu.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.