Oznamy

Vážení občania Hýb a Východnej - potencionálni vlastníci poľnohospodárskych pozemkov v časti katastrov (Pod Kundrátovo, Diely resp. Lazy a Dolina) dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zámere Občianskeho združenia V poHYBE sprístupniť a vybudovať NCH (náučný chodník) po trase bývalej lesnej železničky nad meandrami Hybice v Hybickej tiesňave.

Opravený výkaz výmer pre Prekrytie mlynského náhonu si môžete stiahnuť tu.

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prekrytie mlynského náhonu". Všetky dokumnetz nájdete tu.

OcZ vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hybe na deň 9.1.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hybiach.

Viac informácií v priloženom súbore.

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Úvratec - Kundrátovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach“

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem