Oznamy

Projekt - Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o znnene a doplnení niektorých zákonov v platnorn zneni Vám oznamujeme, že v termínoch

16.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

17.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

23.1.2018  od 8:00 do 14:30 hod.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.. Obmedzená dístribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v priloženom súbore.

Projekty spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja – Podpora hybskej hrnčiarskej dielne a Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe.

Žilinský samosprávny kraj poskytol obci Hybe v roku 2017 nasledovné dotácie:

1. Dotáciu vo výške 1322€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK - rozvoja telesnej kultúry a športu, výstavby a údržby športovísk v oblasti programu: ŠPORT a podprogramu: Šport a podpora telovýchovy na projekt „ Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe“. Obec Hybe zakúpila športovú výstroj na bežecké lyžovanie pre mládež – bežecké lyže(5 párov), bežeckú obuv (10 párov), bežecké palice ( 8 párov), bežecké viazanie ( 6 párov) a vosky.

2. Dotáciu vo výške 590€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK -utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít v oblasti programu : KULTÚRA a podprogramu : Živá kultúra na projekt “Podpora hybskej hrnčiarskej dielne“. Obec Hybe zakúpila hrnčiarsky kruh do hrnčiarskej dielne.

      

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.