Oznamy

Letne kino m

Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Verejný obstarávateľ : OBEC Hybe

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona.

Dokumenty :

Názov súboru Veľkosť
A Microsoft Word file Príloha č.1 27.14 KB
A Microsoft Excel file Prístupová komunikácia k bytovým domom - Výkaz výmer 42.18 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Pozdĺžny profil 799.04 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Predná strana 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Priečne rezy 138.77 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Situácia stavby 723.81 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Vytyčovací výkres 304.73 KB
A Microsoft Excel file Stavebné úpravy MK k obytnému domu pana Melicha - Výkaz výmer 49.82 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Odvodňovací žľab 248.58 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - PDZ 247.33 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Pozdĺžny profil 363.58 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Predná strana 73.69 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Priečne rezy 319.55 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Situácia stavby 531.96 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Technicka sprava 270.3 KB
An Adobe Acrobat file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Vzorové rezy 194.78 KB
A Microsoft Excel file Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orphanidesovej - Výkaz výmer 57.1 KB
An Adobe Acrobat file Výzva na predloženie ponuky MK Hybe 454.37 KB

Obec Hybe v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v z.n.p. ponúka na odpredaj osobné motorového vozidlo VOLKSWAGEN PASSAT, zelená farba, rok výroby 1999, počet najazdených kilometrov: 364 700, objem 1781 cm3, benzín, manuálna prevodovka, evidenčné číslo LM 265 BK.

Záujemcovia o kúpu osobného vozidla VOLKSWAGEN PASSAT sú povinný podať písomnú žiadosť o jeho kúpu v zalepenej obálke s uvedením jej označenia: kúpa osobného automobilu. V žiadosti je potrebné uvedenie presného označenia záujemcu a príslušnej adresy , návrhu ceny, so zaslaním resp. doručením na Obecný úrad v Hybiach v termíne najneskôr do 4.júna 2018 do 12:00 hod..

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.