Hore

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/ 2019 - NÁVRH
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/ 2019 - NÁVRH
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/ 2019 - NÁVRH
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hybe
 
Všeobecne záväzné nariadenie - NÁVRH

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hybe

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/ 2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec Hybe

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2019 - NÁVRH

ktorým sa zrušuje VZN obce Hybe č.4/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebisko na území obce Hybe

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

 
 
 
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.