Vytlačiť
Návštevy: 1118

Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pre zobrazenie dokumentov klikni na Čítať ďalej

Dokumenty :

Názov súboru Veľkosť
An Adobe Acrobat file 01 - Výzva na predloženie ponuky 450.77 KB
An Adobe Acrobat file B1_SUHRNA_TECHNICKA_SPRAVA 945.39 KB
An Adobe Acrobat file B2.PBS_správa_plynofikácia kotolne OÚ Hybe 227.58 KB
An Adobe Acrobat file C-SITUACIA_CELKOVA 286.96 KB
An Adobe Acrobat file Doprava 153.14 KB
A Microsoft Word file Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii 32.52 KB
A Microsoft Excel file Príloha č. 2a - SO_01_plynofikacia - VV 87.5 KB
A Microsoft Excel file Prílohač. 2b - SO_01_stavba-VV 83.5 KB
A Microsoft Excel file Príloha č.2c - SO_01_vykurovanie_VV 91.5 KB
A Microsoft Excel file Príloha č.2d -SO_01_zdravotechnika_VV 79 KB
A Microsoft Excel file Príloha č. 2e - SO_02_VV 84.5 KB
A Microsoft Excel file Príloha č.2f - SO_03 VV 84 KB
A Microsoft Excel file Príloha č.2g -SO_04_VV 90 KB
A Microsoft Word file Príloha č.3 Čestné vyhláseni o konflikte záujmov 32.53 KB
A Microsoft Word file Príloha č.4 - vyhlásenie uchádzača 24.58 KB
An Adobe Acrobat file Príloha č. 5 - A_SPRIEVODNA SPRAVA 768.7 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_PL-01 234.52 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_UK-01 278.06 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_UK-02 253.86 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_Z-01 205 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_podorys_stavba 112.04 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_situacia_stavba 62.38 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_sprava_plynofikacia 806.93 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_sprava_stavba 215.35 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_sprava_vykurovanie 714.37 KB
An Adobe Acrobat file SO_01_sprava_zdravotechnika 693.56 KB
An Adobe Acrobat file SO_02_PL-01 291.38 KB
An Adobe Acrobat file SO_02_PL-02 197.56 KB
An Adobe Acrobat file SO_02_sprava_plynofikacia 1000.15 KB
An Adobe Acrobat file SO_03_PL-01 289.2 KB
An Adobe Acrobat file SO_03_PL-02 190.67 KB
An Adobe Acrobat file SO_03_sprava_plynofikacia 824.26 KB
An Adobe Acrobat file SO_04_PL-01 307.26 KB
An Adobe Acrobat file SO_04_PL-02 3.54 MB
An Adobe Acrobat file SO_04_PL-03 218.89 KB
An Adobe Acrobat file SO_04_sprava_plynofikacia 946.19 KB
An Adobe Acrobat file doprava - tech spr text 326.13 KB
An Adobe Acrobat file kotolna hybe MaR 747.25 KB