Vytlačiť
Návštevy: 1843

Oznámenie o zahájení doplnkového územného konania a upustenie od ústneho konania.