Vytlačiť
Návštevy: 1551

Oznámenie o zahájení doplnkového územného konania a upustenie od ústneho konania.