Oznámenie o zahájení doplnkového územného konania a upustenie od ústneho konania.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.