Verejné obstarávanie

Názov súboru Veľkosť
An Adobe Acrobat file 01 - Výzva na predloženie ponuky 272 KB
A Microsoft Word file Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii 34.41 KB
An Adobe Acrobat file Príloha č.2 - Návrh zmluvy o dielo 185.71 KB
An Adobe Acrobat file Príloha č.3 - Foto snímka 1.24 MB

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník Obec Hybe v zastúpení starostom obce Ing. Karolom Pavlíčkom podal dňa 05.06.2019 na Mesto Liptovský Hrádok žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Plynofikácia kotolne obecného úradu Hybe"

Viac info v priloženom súbore :

Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pre zobrazenie dokumentov klikni na Čítať ďalej

Oznámenie o zahájení doplnkového územného konania a upustenie od ústneho konania.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.