Hore

Dokumenty obce na stiahnutie

Výročná správa obce Hybe za rok 2018
 
Záverečný účet obce Hybe a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 - NÁVRH
 
Informačná služba civilnej ochrany v oblasti prípravy obyvateľstva
 
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
 
Štatút krízového štábu obce Hybe
 
Požiarny poriadok obce Hybe - Dodatok č.1
 
Štatút obce Hybe - Dodatok č.1
 
Finančný rozpočet 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

 
Finančný rozpočet 2018
 Obľúbený
 
Finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 
Výročná správa Obce Hybe 2016
 
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hybe
 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Hybe

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hybe

 
Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti - Dodatok č.1

Dodatok č.1 Pravidiel o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Hybe

 
Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti

Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Hybe

 
Zásady o poskytovaní dávok

Zásady o poskytovaní jednorázovej dávky, mimoriadnej dávky pomoci občanovi a jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 
Dodatok č.1 k Štatútu knižnice
 
Knižničný poriadok
 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hybiach
 
Štatút obce Hybe
 Obľúbený
 
Sadzobník správnych poplatkov
 
 
 
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.