Vytlačiť
Návštevy: 498

Obec Hybe v zmysle ustanovenia §9a, ods.9 zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Hybe. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Hybe v priestoroch budovy Obecného úradu v Hybiach za účelom prenájmu na verejnoprospešné služby, účely a činnosti obyvateľom obce.