Vytlačiť
Návštevy: 590

ZSK horizont colorŽilinský samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.14/KPŽSK -2018 zo dňa 26.11.2018 poskytol obci Hybe v roku dotáciu na Richtársky deň, ktorý sa uskutočnil 1.9.2018.

Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 1000€ Richtársky deň na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK – utváranie podmienok na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít .

Obec Hybe použila dotáciu i vlastné prostriedky na zabezpečenie vystúpenia folklórnej skupiny Liptov, na prenájom kostýmov, na prenájom detských atrakcií , na súťaž vo varení hybského jedla – lohaze a na prestrešenie pódia a s tým spojené náklady.