Projekty spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja – Podpora hybskej hrnčiarskej dielne a Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe.

Žilinský samosprávny kraj poskytol obci Hybe v roku 2017 nasledovné dotácie:

1. Dotáciu vo výške 1322€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK - rozvoja telesnej kultúry a športu, výstavby a údržby športovísk v oblasti programu: ŠPORT a podprogramu: Šport a podpora telovýchovy na projekt „ Nákup športovej výstroje na podporu bežeckého lyžovania mládeže v obci Hybe“. Obec Hybe zakúpila športovú výstroj na bežecké lyžovanie pre mládež – bežecké lyže(5 párov), bežeckú obuv (10 párov), bežecké palice ( 8 párov), bežecké viazanie ( 6 párov) a vosky.

2. Dotáciu vo výške 590€ na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK -utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít v oblasti programu : KULTÚRA a podprogramu : Živá kultúra na projekt “Podpora hybskej hrnčiarskej dielne“. Obec Hybe zakúpila hrnčiarsky kruh do hrnčiarskej dielne.

      

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.