Oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník Obec Hybe v zastúpení starostom obce Ing. Karolom Pavlíčkom podal dňa 05.06.2019 na Mesto Liptovský Hrádok žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Plynofikácia kotolne obecného úradu Hybe"

Viac info v priloženom súbore :

Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem