Oznamy

Obec Hybe v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v z.n.p. ponúka na odpredaj vozidlo MULTICAR M2513, rok výroby 1988, typ 4 VD8,8/8,5-3SRF, objem 1997 cm3, nafta, jednostranný sklápač nazad-vaňa, evidenčné číslo LM 389 AM. Minimálna predajná cena je 1200€.

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja - Automatické merače rýchlosti v obci Hybe a výsadba verejnej zelene v obci Hybe. Žilinský samosprávny kraj na základe výzvy 3/2019 – Verejný priestor a verejná infraštruktúra finančne podporil obec Hybe v roku 2019 dotáciou na projekt Automatické merače rýchlosti v obci Hybe a výsadba verejnej zelene v obci Hybe.

Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK vo výške 1000 € na účel financovania spoločných úloh v záujme zlepšenia života obyvateľov a rozvoja územia ŽSK - podpora hospodárskeho rozvoja a spolupracujúceho prostredia v obci a podpora obnovy obce prostredníctvom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry. Obec Hybe použila dotáciu i vlastné prostriedky na osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel na dvoch miestach v obci Hybe a to na začiatkoch obce a na vysadenie zelene na verejnom priestranstve v Hybiach a to na námestí a cintoríne.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.