Školstvo

Od 1. septembra 2014 došlo k zlúčeniu základnej a materskej školy. Od tohto dátumu pod správou obecného úradu funguje nový subjekt Základná škola s materskou školou v Hybiach.

Ples ZRPS 2019 plagat S

ZRPŠ pri Základnej škole s materskou školou v Hybiach v spolupráci s obcou Hybe Vás srdečne pozývajú na

18. Ples rodičov a priateľov ZŠ s MŠ v Hybiach,

ktorý sa bude konať 22.februára 2019 v kultúrnom dome o 19:30 hodine.

Vstupné na osobu: 15 € (do 22.1.2019) / 18 € (od 23.1.2019).

Základná škola s materskou škola Hybe 691, ponúka pracovnú príležitosť pre učiteľku - učiteľa, ktorý bude vzdelávať deti od 2-6 rokov. Sme školou, ktorú tvorí kolektív motivovaných a tvorivých ľudí, ktorí úspešne plní svoje poslanie v oblasti vzdelávania deti predškolského a školského veku nielen v oblastiach stanovených štátnym vzdelávacím programom. Odbornosť a učiteľskú zdatnosť učiteľa oceňujeme nielen finančne, ale aj možnosťou práce v stabilnom a podnetnom pracovnom prostredí.

Viac informácií TU:

Ples ZRPS 2018 m

ZRPŠ pri Základnej škole s materskou školou v Hybiach v spolupráci s OÚ v Hybiach Vás srdečne pozývajú na

17. Ples rodičov a priateľov ZŠ s MŠ v Hybiach,

ktorý sa bude konať 26.januára 2018 v kultúrnom dome o 19:30 hodine.

Vstupné na osobu: 17 €.

16. Ples rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Hybe

logo1Obec Hybe podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691 s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2015.

ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach organizuje 13.ročník Ples rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach ,

ktorý sa bude konať 21.februára 2014 o 19:30 hodine. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

PlesZRPS 2014m

 

ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach organizuje

12.ročník Ples rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach ,

ktorý sa bude konať 8.2.2013 o 19:30 hodine.

Viac informácií si môžete pozrieť TU

Ples_2013m

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem