Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 5/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hybe

Dátum:
23. marec 2017
Veľkosť:
2.53 MB
Sťahovanie:
750 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 4/2016

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hybe

Dátum:
26. apríl 2016
Veľkosť:
1.78 MB
Sťahovanie:
1172 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 3/2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Dátum:
26. apríl 2016
Veľkosť:
172.35 kB
Sťahovanie:
730 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 2/2016

ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť schváleného Územného plánu obce Hybe

Dátum:
23. marec 2016
Veľkosť:
1.50 MB
Sťahovanie:
941 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.1/2016

Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:
05. február 2016
Veľkosť:
449.99 kB
Sťahovanie:
820 x
 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.