Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.3/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012

Dátum:
23. marec 2016
Veľkosť:
254.29 kB
Sťahovanie:
853 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.2/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Dátum:
23. marec 2016
Veľkosť:
171.05 kB
Sťahovanie:
688 x
 
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.1/2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Hybe č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovani žúmp podl'a miestnych podmienok

Dátum:
25. január 2015
Veľkosť:
212.56 kB
Sťahovanie:
817 x
 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.