Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014

ktorým sa meni a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hybe

Dátum:
25. január 2015
Veľkosť:
137.91 kB
Sťahovanie:
1372 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Dátum:
25. január 2015
Veľkosť:
146.05 kB
Sťahovanie:
1355 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Dátum:
07. marec 2014
Veľkosť:
3.77 MB
Sťahovanie:
1524 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností

Dátum:
17. január 2014
Veľkosť:
2.86 MB
Sťahovanie:
1872 x
 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.