Vytlačiť
Návštevy: 4320

Názov súboru Veľkosť
An Adobe Acrobat file 1 - Výkres širších vzťahov 6.14 MB
An Adobe Acrobat file 2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania 16.18 MB
An Adobe Acrobat file 3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania 7.26 MB
An Adobe Acrobat file 4 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 5.89 MB
An Adobe Acrobat file 5 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia (zásobovanie vodou a odkanalizovanie) 5.78 MB
An Adobe Acrobat file 6 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia (elektrická energia a telekomunikácie) 5.6 MB
An Adobe Acrobat file 7 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 16.16 MB
An Adobe Acrobat file 8 - Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovného rozvoja na poľnohospodárskej pôde 5.72 MB
An Adobe Acrobat file 9 - Schéma zaväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 6.25 MB
An Adobe Acrobat file 9 - Schéma zaväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - zmeny a doplnky č.1 222.36 KB
An Adobe Acrobat file Grafická časť - zmeny a doplnky č.1 43.01 MB
An Adobe Acrobat file Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu 769.78 KB
An Adobe Acrobat file Textová časť 1.41 MB
An Adobe Acrobat file Textová časť - zmeny a doplnky č.1 247.38 KB
An Adobe Acrobat file Titulná strana 254.72 KB
An Adobe Acrobat file Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Hybe - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 553.04 KB