Január

6.1.1909 narodil sa v St.Louis v USA Theodor Bálent,ml., evanjelický a.v. kňaz, kultúrno-osvetový pracovník, v rokoch 1933-34 pôsobil v cirkevnom zbore v Hybiach. (110.výročie narodenia)

14.1.1854 narodil sa vHybiach Peter Ružiak, roľník, národovec člen obecného zastupiteľstva, urbárskeho výboru a presbyterstva. (165.výročie narodenia)

27.1.1909 narodil sa vSlovenskej Ľupči Ján Číž, učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník, publicista, rozhlasový redaktor, vrokoch 1929 – 1945 učiteľ vHybiach. (110.výročie narodenia)

28.1.1794 narodil sa vHybiach Samuel Medvecký, evanjelický farár a národovec. (225.výročie narodenia)

28.1.1884 narodil sa vJasenovej Miloš Janoška, učiteľ, národovec, kultúrno-osvetový pracovník, publicista, školský inšpektor, vrokoch 1934 – 1959 zborový dozorca vHybiach. (135.výročie narodenia)

30.1.1899 zomrel vo Vavrišove Andrej Jamnický,st., evanjelický učiteľ, národovec aľudovýchovný pracovník. (*14.1.1817 Hybe) (120.výročie úmrtia)

31.1.1869 narodil sa vTvrdošíne MUDr. Albert Škarvan, lekár, pacifista, spisovateľ, priekopník esperanta a národovec. (150.výročie narodenia)

Február

6.2.1954 zomrel v Hybiach Ján Stano, roľník, dlhoročný starosta obce, presbyter, člen urbárskeho výboru (*12.1.1873 Hybe) (65.výročie úmrtia)

9.2.1914 narodil sa vHybiach gen.v.v, Ing. Ivan Institoris, stredoškolský učiteľ a vojak. (105.výročie narodenia)

11.2.1954 zomrel vHybiach Gustáv Rajniak, kováčsky majster, dlhoročný kurátor evanj. a.v. zboru akultúrno-osvetový pracovník. (65.výročie úmrtia)

14.2.1994 zomrel vLiptovskom Mikuláši Miloslav Slávik, evanjelický farár, básnik akultúrno-osvetový pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1937 – 1959. (25.výročie úmrtia)

23.2.1999 zomrel vBratislave Ivan Rajniak, divadelný, filmový arozhlasový herec. (*10.7.1931 Hybe) (20.výročie úmrtia)

Marec

2.3.1834 narodil sa vHybiach Baltazár Ružiak, evanjelický farár, národovec akultúrno-osvetový pracovník. (185.výročie narodenia)

7.3.1994 zomrel vRužomberku ThDr. Ladislav Hanus, rímsko-katolícky farár, filozof, kulturológ, historik a publicista. VHybiach pôsobil vrokoch 1974-1984). (25.výročie úmrtia)

10.3.1914 narodil sa vHybiach Vojtech Pavelica, vojak, športovec, majster Slovenska, účastník ZOH 1948. (105.výročie narodenia)

23.3.1964 zomrel vLiptovskom Mikuláši Ladislav Mikula , rímsko-katolícky farár, kultúrno-osvetový pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1919-1925. (55.výročie úmrtia)

25.3.1954 narodil sa v Hybiach prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.,biochemik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník. (*65.výročie narodenia)

Apríl

3.4.2009 zomrel vBratislave Ing. et Ing. Daniel Lenko, významný slovenský geodet akartograf, vedecký ariadiaci pracovník. (*4.4.1922 Hybe) (10.výročie úmrtia)

5.4.1934 zomrel vHybiach Alexander Zimáni, evanjelický učiteľ akultúrno-osvetový pracovník. (85.výročie úmrtia)

7.4.1919 narodil sa vHybiach Daniel Bosý, úradník Výskumného ústavu včelárskeho, včelár apublicista. (100.výročie narodenia)

8.4.1909 narodil sa vHybiach Pavel Chrobák, ochotnícky divadelný herec arežisér. (110.výročie narodenia)

14.4.1889 narodil sa vSuchej (Poľsko) Prof. Dr. Walery Goetel, významný poľský geológ, paleontológ. Preskúmal a opísal nálezisko skamenelín vhybskom chotári. (130.výročie narodenia)

21.4.1954 zomrel vTrenčíne Gabriel Valocký, učiteľ, hudobník, zakladateľ spevokolu slovenských učiteľov. VHybiach pôsobil vrokoch 1908-1911. (65.výročie úmrtia)

29.4.1919 zomrel vHybiach Anton Klimčík, rímsko-katolícky farár, publicista aľudovýchovný pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1889-1918. (100.výročie úmrtia)

30.4.1934 tragicky zahynul na študijnom pobyte v Lipsku Theodor Bálent,ml. hybský evanjelický a.v. farár. (85.výročie úmrtia)

Máj

4.5.1709 narodil sa vRajci Ján Čerňanský, evanjelický učiteľ, barokový básnik aspisovateľ. VHybiach pôsobil vrokoch 1752 – 1757. (310.výročie narodenia)

11.5.1889 narodil sa Hámroch pri Trstenej Eduard Gazdík, rímsko-katolícky farár, pedagóg a publicista. VHybiach pôsobil vrokoch 1925 – 1926. (130.výročie narodenia)

12.5.1839 narodil sa vHybiach Andrej Hadrdáň, roľník, obecný, urbársky acirkevný funkcionár a dlhoročný richtár obce. (180.výročie narodenia)

14.5.1929 narodil sa vHybiach Ján Jančuška, televízny kameraman. (90.výročie narodenia)

22.5.1974 zomrel vLiptovskom Mikuláši Prof. Ondrej Čáni, gymnaziálny profesor, matematik (*1.5.1878 Hybe) (45.výročie úmrtia)

24.5.1974 zomrel vHybiach Ján Kmotrík – Révaj, roľník, obecný aurbársky funkcionár. (45.výročie úmrtia)

26.5.1849 narodil sa vHybiach Ľudovít Orphanides, ml., učiteľ akultúrno-osvetový pracovník. (170.výročie narodenia)

30.5.1594 zahynul vbojoch pri Ostrihome Valentín Balassa, uhorský renesančný básnik aprotiturecký bojovník, pochovaný vHybiach. (425.výročie úmrtia)

Jún

12.6.1904 zomrel vLipt. Jáne Peter Dvorský, katolícky učiteľ, kantor akultúrno-osvetový pracovník. (*24.5.1840 Hybe) (110.výročie úmrtia)

21.6.1909 zomrel vo Východnej Jozef Bisz, katolícky učiteľ, národovec akultúrno-osvetový pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1855-1873. (110.výročie úmrtia)

24.6.1939 narodil sa v Hybiach Peter Pavella, elektrotechnik, odborný učiteľ, publicista, predseda UPS v Hybiach, presbyter. (zomrel 4.12. 2012) (80.výročie narodenia)

29.6.1844 narodil sa vHybiach Peter Gašperík, roľník, včelár a osvetový pracovník. (175.výročie narodenia)

Júl

5.7.1964 zomrel vBratislave Michal M. Harminc, významný slovenský staviteľ.V Hybiach vytvoril vežu evanjelického kostola abudovu evanjelickej školy. (55.výročie úmrtia)

10.7.1929 narodil sa vHybiach Ing. Ivan Marušiak, CSc., geofyzik, odborník voblasti kartonážneho geofyzikálneho merania. (90.výročie narodenia)

17.7.1969 zomrel vOndrašovej Vendelín Stolárik, katolícky učiteľ, publicista akultúrno-osvetový pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1910-1940. (50.výročie úmrtia)

17.7.1994 zomrel vBratislave Doc. JUDr. Boris Bálent, učiteľ, bibliograf, literárny historik, publicista akultúrno-osvetový pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1933-1934. (25.výročie úmrtia)

20.7.1909 narodil sa vHybiach Prof. Ing.arch. Vladimír Chrobák, CSc., architekt, vysokoškolský pedagóg. (110.výročie narodenia)

29.7.1774 narodil sa vRajci Ján Šulek, evanjelický učiteľ afarár, publicista. Vrokoch 1797 – 1801 pôsobil vHybiach. (245.výročie narodenia)

August

1.8.1894 narodil sa vDlhej nad Oravou Jozef Daňko, rímsko-katolícky farár, kultúrno-osvetový pracovník apublicista. VHybiach pôsobil vrokoch 1926-1931. (125.výročie narodenia)

12.8.1849 narodil sa vHybiach Adolf Kállay, advokát, národovec, verejný acirkevný pracovník. (170.výročie narodenia)

15.8.1899 zomrel vSučanoch Adam Gröner, evanjelický učiteľ, hudobník anárodovec. Vrokoch 1889 – 1896 pôsobil vHybiach. (120.výročie úmrtia)

22.8.1949 zomrel vHybiach Gustáv Munka, hlavný notársky tajomník. VHybiach pôsobil vrokoch 1919 – 1949. (70.výročie úmrtia)

23.8.1809 narodila sa vHybiach Anna Zuzana Šoltésová, rod. Orphanidesová, ľudová veršovníčka, zberateľka ľudovej slovesnosti. (210.výročie narodenia)

25.8.1979 zomrel vŽiline Fedor Ruppeldt, evanjelický farár – biskup, publicista, kultúrny aosvetový pracovník.VHybiach pôsobil vrokoch 1913-1914. (40.výročie úmrtia)

28.8.1829 zomrel vHybiach Samuel Orphanides, evanjelický farár, vHybiach pôsobil vrokoch 1797 – 1829. (190.výročie úmrtia)

30.8.1894 narodil sa vRimavici ThDr. Ján Ďurovič, evanjelický farár, literárny acirkevný historik, publicista. VHybiach pôsobil vroku 1921. (125.výročie narodenia)

September

2.9.1934 narodil sa vHybiach Teodor Piovarči, divadelný, televízny arozhlasový herec. (zomrel 12.4.2018 vBratislave) (85.výročie narodenia)

5.9. 1894 narodil sa vHybiach Daniel Žiška, farbiarsky majster. (125.výročie narodenia)

5.9.1884 narodil sa vPrahe Emil Edgar, český architekt, estetik apublicista. Opísal hybský kostol Všetkých svätých aj zaniknutý artikulárny chrám. (135.výročie narodenia)

6.9.1944 zomrel vSpišskej Belej Andrej Varsányi, rímsko-katolícky farár, náboženský spisovateľ. VHybiach pôsobil vroku 1907. (75.výročie úmrtia)

15.9.1939 zomrel vTrnave Ján Stražan, významný slovenský bábkoherec. VHybiach pravidelne zazimovával svoju kočovnú spoločnosť. (80.výročie úmrtia)

23.9.1914 narodil sa vHybiach MUDr. Daniel Pavella, lekár – pľúcny špecialista, pôsobil vKošiciach, Vyšných Hágoch, Lipt. Mikuláši avTvrdošíne. (105.výročie narodenia)

24.9.1989 zomrel vLiptovskom Hrádku Ján Šoral, učiteľ, hudobník, folklorista, režisér ochotníckeho divadla, kultúrny pracovník. Vrokoch 1943-45 a1948-53 pôsobil vHybiach. (30.výročie úmrtia)

25.9.1909 zomrel vLiptovskom Hrádku JUDr. Gabriel Staroň, advokát, národovec, cirkevný pracovník. (*18.12.1868 Hybe) (110.výročie úmrtia)

Október

7.10.1869 narodil sa vKulpíne Michal Milan Harminc, významný slovenský staviteľ. V Hybiach vytvoril vežu evanjelického kostola abudovu evanjelickej školy. (150.výročie narodenia)

16.10.1999 zomrel vBratislave Prof. Ing. Rudolf Harman, CSc., elektrotechnický odborník, vysokoškolský pedagóg. (*18.9.1931 Hybe) (20.výročie úmrtia)

19.10.1944 zomrel vSpišských Vlachoch Dr. Pavol Doľák, rímsko-katolícky farár, pedagóg, publicista averejný pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1896-97. (75.výročie úmrtia)

20.10.1554 narodil sa vo Zvolene Valentín Balassa, uhorský renesančný básnik aprotiturecký bojovník, pochovaný vHybiach. (465.výročie úmrtia)

24.10.1879 zomrel vHybiach Ľudovít Orphanides, ml., učiteľ akultúrno-osvetový pracovník. (140.výročie úmrtia)

25.10.1869 narodil sa vDuliciach Miloslav Búľovský, evanj.učiteľ, národovec, kultúrno-osvetový pracovník apublicista. VHybiach pôsobil vrokoch 1896-1919. (150.výročie narodenia)

25.10.1944 zomrel vPoprade Msgr. Štefan Mnoheľ, rímsko-katolícky farár, pedagóg, publicista averejný pracovník. VHybiach pôsobil vrokoch 1908-09. (75.výročie úmrtia)

November

1.11.1919 zomrel vMartine Blažej Bulla, staviteľ, hudobník, folklorista anárodovec. Vroku 1899 realizoval rekonštrukciu strechy aveže evanjelického kostola vHybiach. (100.výročie úmrtia)

4.11.2009 zomrela vPodturni Ružena Jariabeková, zaslúžilá učiteľka, organizátorka ochotníckeho divadla, priekopníčka detského divadla. (*5.6.1913 Hybe) (10.výročie úmrtia)

12.11.1869 narodil sa vSpišskom Štiavniku Ján Vencko, rímsko-katolícky farár, historik, archeológ, etnograf apublicista. Vroku 1893 pôsobil vHybiach. (150.výročie narodenia)

26.11.1999 zomrel vBratislave Prof. PhDr. Pavol Michalides, CSc., výtvarník, vysokoškolský pedagóg apublicista. (*5.5.1922 Hybe) (20.výročie úmrtia)

29.11.1849 narodil sa vHybiach Ján Ružiak, advokát, národovec amecén, poslanec uhorského snemu, senátor národného zhromaždenia acirkevný funkcionár. (170.výročie narodenia)

30.11.1854 narodil sa vLiptovskom Trnovci Ján Šimkovic, evanjelický farár – senior, národovec, publicista avládny referent. VHybiach pôsobil vrokoch 1888 – 1923. (165.výročie narodenia)

December

6.12.1919 zomrel vLiptovskom Mikuláši Adolf Kállay, advokát, národovec, verejný acirkevný pracovník.(*12.8.1849 Hybe) (100.výročie úmrtia)

10.12.1914 narodil sa vHybiach Július Lenko, pedagóg, redaktor, básnik aprekladateľ. (105.výročie narodenia)

15.12.1969 zomrel vLiptovskom Mikuláši MUDr. Rudolf Rajniak, lekár akultúrno-osvetový pracovník. (*16.7.1908 Hybe) (50.výročie úmrtia)

19.12.1929 zomrel vLibštáte Peter Marušiak, evanjelický farár, publicista, národovec akultúrno-osvetový pracovník. (*3.3.1852 Hybe) (90.výročie úmrtia)

26.12.1984 zomrel vBratislave Prof. Ing.arch. Vladimír Chrobák, CSc., stavebný odborník, architekt, vysokoškolský pedagóg. ( 35.výročie úmrtia)

27.12.1879 narodil sa vRužomberku Viktor Milan, rímsko-katolícky farár, náboženský spisovateľ, národovec aosvetový pracovník. Vrokoch 1906-1907 pôsobil vHybiach. (140.výročie narodenia)

27.12.1919 narodil sa vHybiach Ján Teplický, učiteľ, hudobník, ochotnícky herec arežisér, osvetový pracovník. (100.výročie narodenia)

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.