Osobnosti 2016HYBE - Prehľadný kalendár výročí osobností v roku 2016

Január

2.1.1951 zomrel v Partizánskej Ľupči Ervín Smatek, st., notár, verejný činiteľ, okresný náčelník, ministerský radca, v rokoch 1930 – 1934 zborový dozorca v Hybiach. (65.výročie úmrtia)

12.1.1946 zomrel v Hybiach Július Juraj Fábry, remenársky majster, presbyter, člen obecného zastupiteľstva, urbárskeho výboru. (70.výročie úmrtia)

20.1.1776 zomrel v Hybiach Eliáš Marček, evanjelický a.v. kazateľ, prekladateľ a osvetový pracovník. (240.výročie úmrtia)

22.1.1851 narodil sa v Hybiach Alexander Zimányi, evanj. učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník, národovec. (165.výročie narodenia)

Február

1.2.1866 narodil sa v Hybiach Gustáv Sklenka, stolársky majster, národovec, divadelný ochotnícky herec a režisér. (150.výročie narodenia)

4.2.1881 zomrel v Budapešti Adam Bolvanský, vojenský evanj. kňaz a národovec. (135.výročie narodenia)

8.2.1966 zomrel v Liptovskom Mikuláši Bedrich Fišera, remeselník, obchodník a kultúrno-osvetový pracovník. (50.výročie úmrtia, pochovaný v Hybiach)

15.2.1921 zomrel v Budapešti Bartolomej Lányi, právnik, verejný činiteľ, poslanec uhorského snemu, minister spravodlivosti, zborový dozorca (95.výročie úmrtia). (narodil sa 21.3.1851 v Hybiach)

14.2.1926 narodil sa v Hybiach PhDr. Ondrej Marušiak, CSc., literárny vedec, publicista a prekladateľ. (zomrel 17.9.2008 v Bratislave) (85.výročie narodenia)

14.2.1906 narodil sa v Hybiach Ondrej Pavella, technik – strojár, projektant, presbyter, zvonár a hodinár. (zomrel 7.4.1985 v Lipt. Mikuláši) (105.výročie narodenia)

18.2.1921 zomrela v Bratislave Anna Pivková, prvá predsedníčka Živeny, priekopníčka ženského hnutia, národovkyňa. (narodila sa 28.6.1835 v Hybiach) (95.výročie úmrtia)

19.2.1936 narodil sa v Liptovskom Mikuláši Ing. arch. Ján Špičák, architekt pôsobiaci v Prahe i v zahraničí, autor a spoluautor mnohých projektov (okrem iného aj budovy obecného úradu v Hybiach)

28.2.1951 narodil sa v Hybiach RNDr. Vladimír Stano, botanik, ekológ, výskumný pracovník a pedagóg. (65.výročie narodenia)

Marec

1.3.1851 narodil sa v Hybiach Martin Jároš, vedúci pozemkovej knihy, úradník a národovec. (165.výročie narodenia)

5.3.1881 narodil sa v Studenci u Horek (ČR) Bedrich Fišera, tkáčsky odborník, obchodník a kultúrno-osvetový pracovník. (135.výročie narodenia)

21.3.1851 narodil sa v Hybiach Bartolomej Lányi, právnik, verejný činiteľ, zborový dozorca, poslanec uhorského snemu, minister spravodlivosti. (165.výročie narodenia)

24.3.1901 narodil sa v Hybiach JUDr. Alexander Šimkovic, advokát. (115.výročie narodenia)

29.3.1926 zomrel v Liptovskom Hrádku MUDr. Albert Škarvan, lekár, spisovateľ, prekladateľ, pacifista, tolstojovec a priekopník esperanta na Slovensku. (90.výročie úmrtia)

Apríl

2.4.1981 zomrel v Nitre Ondrej Rajniak, verejný činiteľ, divadelný režisér a riaditeľ, kultúrno-osvetový pracovník. (35.výročie úmrtia)

3.4.1926 zomrel v Dolnom Kubíne Martin Jároš, vedúci pozemkovej knihy, úradník a národovec. (90.výročie úmrtia)

5.4.1921 narodil sa v Hybiach PhDr. Ondrej Mrlian, literárny historik, redaktor, prekladateľ a publicista. (95.výročie narodenia)

14.4.1921 zomrel vo Viedni Dr. Quido Stache, významný rakúsky geológ a banský radca. Preskúmal a opísal geológiu a nálezisko skamenelín v hybskom chotári. (95.výročie úmrtia)

13.4.1906 zomrel v Budapešti Daniel Miloslav Bachát, evanj. farár – biskup, učiteľ, básnik, národovec, organizátor ochotníckeho divadla. V Hybiach pôsobil ako kaplán v roku 1863. (110.výročie úmrtia)

14.4.1896 narodil sa v Hybiach Ing. Pavol Hopko, poľnohospodársky odborník, organizátor a publicista. (120.výročie narodenia)

18.4.1886 narodil sa v Kovačici Jozef Janiš, evanj. farár – senior, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil ako kaplán v rokoch 1911-1913. (130.výročie narodenia)

20.4.1996 zomrel vo Zvolene Štefan Miškovský, evanj. farár – senior. V Hybiach pôsobil v rokoch 1933-1934. (20.výročie úmrtia)

28.4.1916 zomrela v Banskej Bystrici Hermína Orphanidesová, veršovníčka a publicistka, výpomocná učiteľka. (narodila sa 22.11.1853 v Hybiach) (100.výročie úmrtia)

Máj

2.5.1896 narodil sa v Hybiach PhMr. Žiška Šimkovic, lekárnik, farmaceut, spoluzakladateľ Spolku lekárnikov Slovákov. (120.výročie narodenia)

3.5.1966 zomrel v Liptovskom Jáne Július Pavella, evanjelický učiteľ, notár, zborový dozorca v Lipt.Jáne. (narodil sa 8.4.1882 v Hybiach) (50.výročie úmrtia)

16.5.1951 zomrel v Bratislave Doc. Ing. Dobroslav Chrobák, slovenský spisovateľ, technik, pedagóg, rozhlasový pracovník. (narodil sa 16.2.1907 v Hybiach) (65.výročie úmrtia)

19.5.1936 narodil sa v Hybiach MUDr. Daniel Stanček, DrSc., lekár, virológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. (80.výročie narodenia)

Jún

1.6.1886 narodil sa v Liptovskom Mikuláši Fedor F. Ruppledt, evanj. farár - biskup, hudobník, publicista a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1912-1913. (130.výročie narodenia)

12.6.1891 narodil sa v Hybiach Jozef Chrobák, stolársky majster, kultúrno- osvetový pracovník, zborový dozorca, okresný a miestny veliteľ hasičov. (125.výročie narodenia)

25.6.1991 zomrel v Bratislave JUDr. Viliam Jariabek, rím.-kat. učiteľ, literárny historik, pedagóg a publicista. (25.výročie úmrtia)

26.6.1986 zomrel v Liptovskom Mikuláši Daniel Teplický, propagačný grafik, maliar, folklorista (30.výročie úmrtia)

Júl

2.7.1816 narodil sa v Prešove – Solivare Vojtech Písch, rím.-kat. farár, cirkevný historik a vlastivedný pracovník. Ako kaplán pôsobil v Hybiach v rokoch 1839-1841). (200.výročie narodenia)

9.7.1906 narodil sa v Hybiach Ľudovít Šimkovic, úradník. (110.výročie narodenia)

9.7.1906 narodil sa v Hybiach JUDr. Vladimír Šimkovic, právnik. (110.výročie narodenia)

10.7.1931 narodil sa v Hybiach Mgr.art. Ivan Rajniak, divadelný, filmový, televízny a rozhlasový herec. (85.výročie narodenia)

12.7.1926 narodil sa v Španej Doline Vojtech Adamec, učiteľ, hudobník, dirigent a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v roku 1948. (90.výročie narodenia)

18.7.1851 zomrel v Spišskom Podhradí Melchior Andreánsky, rím.-kat. farár, cirkevný hodnostár, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1833-1840. (165.výročie úmrtia)

28.7.1851 narodil sa v Liptovskej Kokave Aurel Rumann, evanj. učiteľ a kultúrno – osvetový pracovník. (165.výročie narodenia)

30.7.1876 narodil sa v Novoti Štefan Mnoheľ, rím.-kat farár, národovec, redaktor, publicista a verejný činiteľ. V rokoch 1908 - 1909 pôsobil ako kaplán v Hybiach. (140.výročie narodenia)

31.7.1986 zomrel v Lipt. Mikuláši Július Trcka, učiteľ, riaditeľ školy, spoločenský a kultúrno-osvetový pracovník. (30.výročie úmrtia, pochovaný v Hybiach)

August

5.8.1871 narodil sa v Hybiach Ondrej Chrobák, krajčírsky majster, národovec, kultúrno-osvetový pracovník, cirkevný funkcionár, publicista a prekladateľ, obecný kronikár. (145.výročie narodenia)

12.8.1906 narodil sa vo Zvolene Štefan Miškovský, evanj.farár – senior. V Hybiach pôsobil v rokoch 1934 –1937. (110.výročie narodenia)

13.8.1816 narodil sa v Hybiach Ľudovít Anton Klein, národovec, mestský notár, stoličný úradník, poštmajster a cirkevný pracovník. (200.výročie narodenia)

15.8.1916 narodil sa v Hybiach Akademik, Prof. PhDr. Rudolf Mrlian, DrSc., divadelný teoretik a kritik, pedagóg, publicista, rektor VŠMÚ. (100.výročie narodenia)

15.8.1551 zomrel v Hybiach Wolfgang Saltzer, rím.-kat.farár (465.výročie úmrtia)

21.8.1911 zomrel v Hybiach Andrej Hadrdáň, dlhoročný richtár mestečka, cirkevný a urbársky funkcionár. (105.výročie úmrtia)

24.8.1876 narodil sa v Magurke Július Brtko, rím.-kat. farár, umelecký rezbár, v Hybiach pôsobil ako kaplán v roku 1906. (140.výročie narodenia)

September

17.9.1856 narodil sa v Hybiach Jonáš Rudolf Guoth, bankový úradník, veršovník, publicista a divadelný ochotník. (160.výročie narodenia)

18.9.1931 narodil sa v Hybiach Doc. Ing. Rudolf Harman, CSc., elektrotechnik, vysokoškolský pedagóg a vynálezca. (85.výročie narodenia)

18.9.1876 zomrel vo Zvolenskej Slatine Samuel Medvecký, st., evanjelický farár, národovec. (narodil sa 28.1.1794 v Hybiach) (140.výročie úmrtia)

20.9.1811 narodil sa v Ľubeli MUDr. Jonáš Bohumil Guoth, lekár, národný buditeľ, kultúrno-osvetový pracovník a publicista. (205.výročie narodenia)

25.9.1876 zomrel v Hybiach Eugen Orphanides, študent, organizátor ochotníckeho divadla, nádejný básnik. (140.výročie úmrtia)

28.9.1881 narodil sa v Malatinej Ladislav Mikula, rímsko-katolícky farár, dekan a kultúrno - osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1918-1825. (135.výročie narodenia)

28.9. 1921 narodil sal v Hybiach Ondrej Rajniak, verejný činiteľ, divadelný režisér a riaditeľ divadla v Nitre, kultúrno-osvetový pracovník. (95.výročie narodenia)

Október

5.10.1911 narodil sa v Lubine Miloslav Slávik, evanj.a.v. farár, básnik a publicista, kultúrny a verejný pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1937-1959. (105.výročie narodenia)

7.10.1936 zomrel v Hybiach Gustáv Sklenka, stolársky majster, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. (80.výročie úmrtia)

10.10.1931 zomrel v Bratislave Ján Šimkovic, evanj.farár – senior, národovec, vládny referent, osvetový pracovník a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1888 – 1923. (85.výročie úmrtia)

12.10.1826 narodil sa v Ráztokách Daniel Šefranka, evanj. učiteľ a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1848-1899. (190.výročie narodenia)

15.10.1826 narodil sa v Hybiach Ján Pallay, stolársky majster, národovec, veršovník, richtár obce, člen urbárskeho výboru, rím.-kat. školskej stolice. (190.výročie narodenia)

16.10.1936 narodil sa v Hybiach PhDr. Emil Marušiak, učiteľ, školský inšpektor, vedúci odboru školstva. (80.výročie narodenia)

21.10.1901 zomrel v Hybiach Ján Pallay, stolársky majster, národovec, veršovník, richtár obce, člen urbárskeho výboru, rím.-kat. školskej stolice. (115.výročie úmrtia)

November

3.11.1911 narodil sa v Hybiach Ladislav Stolárik, rímsko-katolícky farár, publicista a trpiteľ za vieru. (105.výročie narodenia)

18.11.1991 zomrel v Bratislave Doc. MUDr. Július Breza, lekár – otolaryngológ, vysokoškolský pedagóg, (narodil sa11.6.1917 v Hybiach) (25.výročie úmrtia)

25.11.1851 zomrela vo Važci Anna Zuzana Šoltésová, rod. Orphanidesová, veršovníčka, zberateľka ľudovej slovesnosti. (narodila sa 23.8.1809 v Hybiach) (165.výročie úmrtia)

December

2.12.1976 zomrel v Bratislave Benjamín Šimkovic, pôvodne evanjelický kaplán, neskôr ministerský radca. (narodil sa 17.2.1894 v Hybiach) (40.výročie úmrtia)

4.12.1871 narodil sa v Beckove Theodor Bálent, st. evanjelický farár, vojenský kňaz, redaktor, publicista, národovec a osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v roku 1934. (145.výročie narodenia)

6.12.1991 zomrel v Bratislave Mgr.art. Slavo Zahradník, divadelný, filmový, televízny a rozhlasový herec. (25.výročie úmrtia)

10.12.1886 narodil sa v Nemeckej Ľupči Ján Bukna, rímsko-katolícky farár, národovec a osvetový pracovník. V roku 1926 pôsobil v Hybiach. (130.výročie narodenia)

12.12.1976 zomrel v Bratislave Jozef Institoris, evanj. učiteľ, správca školy, školský inšpektor a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1909 –1927. (40.výročie úmrtia)

14.12.1861 narodil sa v Hodruši Adam Gröner, evanj. učiteľ, národovec, hudobník a kultúrno-osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1889-1896. (155.výročie narodenia)

19.12.1981 zomrel v Bratislave Doc. MUDr. Ivan Hečko, lekár - pediater, vysokoškolský pedagóg. (narodil sa 26.11.1900 v Hybiach) (35.výročie úmrtia)

21.12.1991 zomrel v Oravskom Bielom Potoku Štefan Šmálik, rímsko-katolícky farár, náboženský spisovateľ, pedagóg a osvetový pracovník. V rokoch 1938-1946 pôsobil v Hybiach. (25.výročie úmrtia)

23.12.1941 zomrel v Prešove Belo Klein - Tesnoskalský, úradník, historik, publicista a spisovateľ. (narodil sa 17.3.1853 v Hybiach) (75.výročie úmrtia)

28.12.1921 zomrel v Hybiach Ján Ružiak, advokát, národovec a mecén, poslanec uhorského snemu, senátor národného zhromaždenia, zborový, seniorálny a dištriktuálny dozorca. (95.výročie úmrtia)

29.12.1921 sa narodil v Malužinej Karol Feňveš, akademický maliar, pedagóg. (95.výročie narodenia)

30.12.1881 narodil sa v Hybiach Gustáv Rajniak, kováčsky majster, dlhoročný kurátor evanj. a.v. cirkevného zboru, ochotnícky divadelník. (135.výročie narodenia)

 

Zostavil: PaedDr. Stanislav Žiška (prípadné námety a doplnky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem