Osobnosti 2015mHYBE - Prehľadný kalendár výročí osobností v roku 2015

Január

1.1.1970 zomrel v Hybiach Pavol Chrobák, roľník, ochotnícky divadelný herec a režisér. (45.výročie úmrtia)

4.1.1880 narodil sa v Hybiach Ján Títus Pavella, obuvnícky majster, divadelný ochotník, kultúrno-osvetový pracovník, presbyter. (135.výročie narodenia)

17.1.1870 narodil sa v Spišskom Štiavniku Dr. Pavol Doľák, rímsko-katolícky farár, publicista, pedagóg a osvetový pracovník. V rokoch 1896/97 pôsobil ako rím.-kat. kaplán v Hybiach. (145.výročie narodenia)

18.1.2000 zomrel v Bratislave Július Lenko, básnik, prekladateľ, redaktor a pedagóg. (15.výročie úmrtia) (narodil sa 20.12.1914 v Hybiach)

22.1.1940 narodil sa v Hybiach Mgr. Peter Jaroš, spisovateľ, prekladateľ, dramaturg a televízny scénarista. (75.výročie narodenia)

31.1.1945 bol zavraždený v Martine Ján Bakoss, evanjelický farár, redaktor, publicista, bojovník proti fašizmu. V rokoch 1924-1932 pôsobil ako ev.a.v .farár v Hybiach. (70.výročie úmrtia)

Február

6.2.1910 zomrel v Hybiach Ondrej Lukáš Stanček, murársky majster – palier. (105.výročie úmrtia)

13.2.1810 narodil sa v Kráľovej Lehote Jozef Pravoslav Bella, remeselník, národovec a kultúrno-osvetový pracovník. V rokoch 1815-17 sa učil v Hybiach za kušniera. (205.výročie narodenia)

13.2.1915 narodil sa v Zemianskych Kostolanoch - Návojovciach Ján Kováč, rímsko-katolícky farár, prekladateľ a publicista. Od roku 1956 do r. 1970 spravoval farnosť v Hybiach. (100.výročie narodenia)

25.2.1900 narodil sa v Hybiach Ladislav Rajniak, učiteľ a správca evanjelickej školy, kultúrny a osvetový pracovník. (115.výročie narodenia)

Marec

18.3.1945 zomrel v Lipt. Matiašovciach Ján Bukna, rímsko-katolícky farár a osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v roku 1926). (70.výročie úmrtia)

22.3.1915 narodil sa v Sedliackej Dubovej JUDr. Viliam Jariabek, pedagóg, literárny historik a publicista. (100.výročie narodenia)

25.3.1880 zomrel v Poprade- Veľkej Vojtech Písch, rímsko-katolícky farár, historik a vlastivedný pracovník. V Hybiach pôsobil ako kaplán v roku 1841. (135.výročie úmrtia)

28.2.1945 zomrel v Mauthauzene mjr. Ondrej Ďumbala, pilot – letec, veliteľ leteckej školy, účastník protifašistického odboja. (70.výročie úmrtia) (narodil sa 25.11.1912 v Hybiach)

31.3.1895 narodil sa v Pukanci Ján Bakoss, evanjelický farár, redaktor, publicista, bojovník proti fašizmu. V Hybiach pôsobil v rokoch 1924 – 1932. (120.výročie narodenia)

Apríl

7.4.1985 zomrel v Lipt. Mikuláši Ondrej Pavella, technický pracovník, presbyter, zvonár-hodinár. (30.výročie úmrtia) (narodil sa 14.2.1906 v Hybiach)

8.4.1930 narodil sa v Štiavnických Baniach Július Zvozil, umelecký rezbár, člen miestnych spolkov.(85.výročie narodenia). (zomrel 9.7.2002 v Hybiach)

18.4.1800 narodil sa v Lipt. Mikuláši Ján Juraj Kraus, evanjelický farár, národovec a ľudovýchovný pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1829-1888. (215.výročie narodenia).

24.4.1955 zomrel v Hybiach Július Juraj Fábry, remenársky majster, dlhoročný presbyter. (60.výročie úmrtia)

24.4.1935 narodil sa v Hybiach Prof. RNDr. Pavol Marušiak, DrSc., matematik, vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg. (80.výročie narodenia)

25.4.1895 zomrel v Hybiach Ľudovít Orphanides, evanjelický učiteľ, ovocinár, národovec, publicista a kultúrno-osvetový pracovník. (120.výročie úmrtia)

27.4.1945 zomrel v Novom Meste nad Váhom Mikuláš Guoth, bývalý hlavný župný notár, básnik a včelár. (70.výročie úmrtia) (narodil sa 16.8.1858 v Hybiach)

Máj

3.5.1270 zomrel na Zajačom ostrove Belo IV. uhorský kráľ, ktorý udelil osade Hyba v r. 1265 mestské privilégiá. (745.výročie úmrtia)

14.5.1860 narodil sa Hronseku Miloslav Krčméry, evanjelický farár, osvetový pracovník a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1884 – 1887. (155.výročie narodenia)

Jún

6.6.1930 zomrel v Lipt. Mikuláši Jozef Stuckner, notár, okresný náčelník, vládny radca, národovec a zborový dozorca 1922 - 1930. (85.výročie úmrtia)

9.6.1940 tragicky zahynul vo Valaskej Dubovej Jozef Daňko, rímsko-katolícky farár a osvetový pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1926-1931). (75.výročie úmrtia)

14.6.1975 zomrel v Dolnom Kubíne pplk. Perer Rajniak, vojak a pedagóg. (40.výročie úmrtia) (narodil sa 7.6.1917 v Hybiach)

18.6.1840 narodil sa v Ratkovej Daniel Miloslav Bachát, evanjelický farár, národovec, básnik a kultúrno-výchovný pracovník. V Hybiach pôsobil v rokoch 1862-1863. (175.výročie narodenia)

25.6.1865 narodil sa v Hybiach Jozef Stuckner, notár, okresný náčelník, vládny radca, národovec a zborový dozorca 1922 - 1930. (150.výročie narodenia)

26.6.1905 narodil sa v Long Branch (USA) JUDr. Emil F. Nový, právnik, štátny úradník, funkcionár Združenia evanjelickej mládeže, redaktor a cirkevný pracovník. (110.výročie narodenia)

26.6.1970 zomrel v Hybiach Jozef Chrobák, stolársky majster, ochotnícky divadelný herec a režisér, verejný a cirkevný funkcionár, veliteľ okresnej i miestnej hasičskej jednoty. (45.výročie úmrtia)

28.6.1815 zomrel v Tisovci Matej Šulek, evanjelický farár, básnik, historik, osvetový pracovník a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1776 – 1778. (200.výročie úmrtia)

28.6.1835 narodila sa v Hybiach Anna Pivková, rod. Ballová prvá predsedníčka Živeny, priekopníčka ženského hnutia v druhej polovici 19.storočia. (180.výročie narodenia)

Júl

12.7.1880 zomrel v Spišskom Podhradí Andrej Kučma, rímsko-katolícky farár, kanonik a náboženský spisovateľ. V Hybiach pôsobil v rokoch 1836-1851. (135.výročie úmrtia)

30.7.1880 narodil sa v Lipt. Mikuláši prof. Ján Volko - Starohorský, pedagóg, geológ a prírodovedec. Ako učiteľ pôsobil v Hybiach pôsobil v roku 1908. (135.výročie narodenia)

August

2.8.1955 zomrel v Letanovciach Eduard Gazdík, rímsko-katolícky farár, pedagóg, kultúrno-osvetový pracovník a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1925-1926. (60.výročie úmrtia)

16.8.1960 zomrel v Bratislave Ján Títus Pavella, obuvnícky majster, divadelný ochotník, kultúrno-osvetový pracovník, presbyter. (55.výročie úmrtia)

22.8.1930 narodila sa v Hybiach Emília Brtáňová, rod. Chrobáková, učiteľka, špeciálny pedagóg a kultúrno-osvetová pracovníčka. (85.výročie narodenia)

September

17.9.1975 zomrel v Spišskej Novej Vsi ThDr. Mikuláš Stanislav, rímsko-katolícky farár, pedagóg, publicista a popredný znalec Biblie.. V Hybiach pôsobil ako kaplán v rokoch 1936-1937. (40.výročie úmrtia)

18.9.1945 zomrel v Trenčíne Cyril Bodický, evanjelický farár, náboženský spisovateľ. V Hybiach pôsobil ako kaplán v rokoch 1887-1888. (70.výročie úmrtia)

23.9.1855 narodil sa v Hybiach Eugen Orphanides, študent, kultúrno-osvetový pracovník, básnik. (160.výročie narodenia)

29.9.1845 narodil sa v Hybiach Miloslav Jurányi, národovec, evanj. učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník. (170.výročie narodenia)

Október

1.10.1800 narodil sa v Spišských Domanovciach Andrej Kučma, rímsko-katolícky farár a náboženský spisovateľ. V Hybiach pôsobil v rokoch 1836-1851). (215.výročie narodenia)

12.10.1975 zomrel v Hybiach Ján Teplický, učiteľ, hudobník, ochotnícky divadelný herec a režisér, osvetový pracovník. (narodil sa 27.12.1919 v Hybiach) (40.výročie úmrtia)

29.10.1945 zomrel v Martine Miloslav Búľovský, evanjelický učiteľ, národovec, kultúrno-osvetový pracovník a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1896-1919. (70.výročie úmrtia)

November

11.11.1960 zomrel v Spišskej Novej Vsi Ladislav Rajniak, učiteľ a správca evanjelickej školy, kultúrny a osvetový pracovník. (55.výročie úmrtia)

18.11.1840 zomrel v Kežmarku prof. Daniel Mihálik, pedagóg, rektor lýcea, filozof a prírodovedec. (175.výročie úmrtia) (narodil sa 10.10.1767 v Hybiach)

21.11.1920 zomrel v Lipt. Kokave Aurel Rumann, učiteľ, kantor - levíta a kultúrno-osvetový pracovník. (95.výročie úmrtia)

26.11.1900 narodil sa v Hybiach Doc. MUDr. Ivan Hečko, lekár, priekopník pediatrie na Slovensku. (115.výročie narodenia)

26.11.1935 zomrel v Hybiach Ondrej Chrobák, krajčírsky majster, národovec, publicista a prekladateľ, cirkevný, kultúrno - osvetový pracovník. (80.výročie úmrtia)

26.11.1955 zomrel v Skalici ThDr. Ján Ďurovič, evanjelický farár, literárny a cirkevný historik, publicista, vysokoškolský učiteľ. V Hybiach pôsobil ako kaplán v roku 1921. (60.výročie úmrtia)

December

5.12.1950 narodil sa v Hybiach RNDr. Milan Lehotský,CSc. Fyzikálny geograf, geomorfológ, vedecký pracovník. (65.výročie narodenia)

15.12.1955 zomrel v Liptovskej Lúžnej Július Brtko, rímsko-katolícky farár, národovec a umelecký rezbár. V rokoch 1906-1907 pôsobil v Hybiach. (60.výročie úmrtia)

18.12. (?) 2000 zomrel v Žiline Prof. RNDr. Pavol Marušiak, DrSc., matematik, vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg. (15.výročie úmrtia)

Zostavil: PaedDr. Stanislav Žiška (prípadné námety a doplnky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem