Vytlačiť
Návštevy: 746

Obecný úrad v Hybiach na základe uznesenia Ústredného krízového štábu oznamuje občanom, že od 13. marca boli uzavreté aj všetky pohostinstvá a reštauračné zariadenia na území SR. Žiadame občanov, aby dodržiavali nariadenia vlády SR aktualizované na sociálnych sieťach, zdržiavali sa doma a len v nevyhnutných prípadoch opúšťali svoje príbytky.

Od 16. marca premávajú autobusy aj vlaky ako počas prázdnin v celej SR.

Vyzývame občanov, aby pri vstupe na Obecný úrad Hybe, Poštu Hybe a obchody s potravinami v Hybiach, bezpodmienečne používali rúška, alebo akúkoľvek mechanickú ochranu (šatku, šál) na ústa a nos.

Taktiež vyzývame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali 14 dňovú karanténu a zdržiavali sa doma.

Obecný úrad bude pre nevyhnutné služby (napr. pri úmrtí občanov), otvorený denne, v čase od 8,00 – 11,00 hod.

V súrnom prípade volajte starostu obce na č. 0919 452 600.

Ďakujeme za porozumenie