Vytlačiť
Návštevy: 562

Vážení spoluobčania, Starosta obce Hybe na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu rozhodol, aby od dnešného dňa, t.j. 12.3.2020 obmedzili občania návštevu obecného úradu len na nevyhnutné prípady a platby, ktoré sa dajú realizovať v neskoršom období,

 

Zároveň ruší všetky kultúrne, športové, mimoškolské a iné spoločenské podujatia.

 

Platí 14 dňová karanténa pre občanov, ktorí sa od 10.3. 2020 vrátili z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei.