Vytlačiť
Návštevy: 169

Vedenie Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691 so súhlasom zriaďovateľa - Obec Hybe oznamuje, že dňa 13. 3. 2020 (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5. Z.z. z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID - 19. Riaditeľské voľno je udelené všetkým žiakom ZŠ a deťom v MŠ. Žiakov netreba jednotlivo odhlasovať zo školského stravovania, budú odhlásení automaticky. Upozorňujeme rodičov a ich deti, aby zamedzili kontaktom a spoločným stretnutiam žiakov. O ďalších opatreniach a pokynoch Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a rozhlasu príslušnej obce.

Usmernenie lekárov VZS - postup pri čerpaní PN, OČR v odkaze