Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
ktorým sa zrušuje VZN obce Hybe č.3/2018 o podmienkach držania psov na území obce Hybe
Dátum:
03. december 2019
Veľkosť:
36.00 kB
Sťahovanie:
267 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.7 /2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hybe v znení neskorších zmien a doplnkov
Dátum:
02. december 2019
Veľkosť:
70.73 kB
Sťahovanie:
260 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dátum:
02. december 2019
Veľkosť:
41.86 kB
Sťahovanie:
260 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hybe
Dátum:
13. september 2019
Veľkosť:
643.52 kB
Sťahovanie:
344 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/ 2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec Hybe

Dátum:
08. júl 2019
Veľkosť:
413.98 kB
Sťahovanie:
611 x
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Dátum:
10. apríl 2019
Veľkosť:
31.76 kB
Sťahovanie:
473 x
 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.