Vytlačiť
Návštevy: 2434

Projekt X. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia región Tatry

Obec Hybe , ako člen Združenia Región Tatry, sa v roku 2011 zapojila do projektu X. Slovensko-poľské hospodárske fórum – Zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia Región Tatry. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a obci Hybe bol pridelený finančný príspevok 1500€ . Spolufinancovanie obce je 15% čo je 250€. Finančný príspevok je určený na výsadbu zelene, stromov a okrasných drevín, na úpravu a spevnenie povrchov. Obec Hybe využila tieto prostriedky na spevnenie chodníka a výsadbu zelene pri Dome Dobroslav Chrobáka v Hybiach.

mindopravyeuregiontatryfers