Vytlačiť
Návštevy: 3157
  Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č.1/2010 zo dňa 30.marca 2010 poskytla obci Hybe dotáciu  vo výške 7300€   na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Hybe".
  Cieľom projektu je zamedziť nepriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v obci, najmä v centre obce na základe zavedenia kamerového systému v obci Hybe. Kamerovým monitorovaním je možné  odhaliť mnohé neželané prejavy občanov a následne predísť mnohým neuváženým činom miestnych občanov, ale aj návštevníkov našej obce a to nielen pri organizovaní rôznych  spoločenských  podujatí , ale aj v bežných dňoch.  V zavedení kamerového systému  vidíme možnosť zabezpečenia dôslednejšieho poriadku v obci, možnosť ochrany našich občanov pred vandalizmom a krádežami a možnosť ako prispieť  k prevencii  kriminality .