Vytlačiť
Návštevy: 871

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 1264
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 809
Účasť voličov - 64,00 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu - 782 (96,66 %)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ - 796 (98,39 %)

Výsledky volieb na starostu obce Hybe

Karol PAVLÍČEK, Ing. (NEKA) - 414 hlasov

Martin PIOVARČI (SMER-SD) - 368 hlasov

Výsledky volieb na poslancov OZ Hybe

Ľuboš ŠUCHTÁR (NEKA) 548 hlasov
Tatiana PETRULOVÁ, Ing. arch. (NEKA) 497 hlasov
Zdenko MICHALIDES, Mgr. (NEKA) - 427 hlasov
Peter LEHOTSKÝ, Ing. (NEKA) 385 hlasov
Anna JÁROŠOVÁ, JUDr. (SMER-SD) - 378 hlasov
Roman ŠVEDA (NEKA) - 376 hlasov
Stanislav ŽIŠKA, PaedDr. (SMER-SD) - 376 hlasov
Pavel NAVRÁTIL, Ing. (NEKA) 308 hlasov
Jozef KOSCELNÍK, Mgr. (NEKA) 301 hlasov

Miloš TARAGEĽ, Ing. - 300 hlasov
Miroslav JANÍK - 253 hlasov
Milan ŽIŠKA - 246 hlasov
Peter MEDVECKÝ - 223 hlasov
Branislav JANÍK - 216 hlasov
Ján GERZANIČ - 208 hlasov