Vytlačiť
Návštevy: 1968

Obec Hybe ponúka na prenájom miestnosť v budove Obecného úradu v Hybiach a to v suteréne , vedľa kaderníctva. Záujemcovia o prenájom miestnosti nech podajú žiadosť na Obecný úrad v Hybiach do 31. januára 2014.
Predbežná suma za nájom miestnosti je 50€ na mesiac (sú v tom i poplatky za energie a vodu).

Kontakt: Obec Hybe, 032 31 Hybe 2. , č.t. 044/5296121.