Vytlačiť
Návštevy: 2720

Obec Hybe realizuje od februára 2010 projekt Rekonštrukcia základnej školy Hybe.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 549 766,45EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky čo predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške 522 278,13EUR poskytnutý Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Obec Hybe sa podieľa financovaním tohto projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov projektu.

Plánované skončenie realizácie projektu je marec 2011.