Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

jednoduchá zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z.

Názov projektu : Obecný úrad Hybe

 Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.