Notice: Only variables should be assigned by reference in /data/web/hybe.sk/public_html/templates/tr_neutrino/core/tr_core.php on line 22 Notice: Only variables should be assigned by reference in /data/web/hybe.sk/public_html/templates/tr_neutrino/core/tr_core.php on line 24 Notice: Only variables should be assigned by reference in /data/web/hybe.sk/public_html/templates/tr_neutrino/core/tr_core.php on line 25 Notice: Undefined variable: this in /data/web/hybe.sk/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441 Notice: Only variables should be assigned by reference in /data/web/hybe.sk/public_html/templates/tr_neutrino/core/tr_core.php on line 63 všeobecne záväzné nariadenia
Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.3/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.2/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.1/2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Hybe č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovani žúmp podl'a miestnych podmienok

 
 
Powered by Phoca Download