Hore

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hybe č.3/2017

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2002 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na územi obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hybe č.2/2017

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hybe č.1/2017

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

 
 
Powered by Phoca Download