Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Verejný obstarávateľ : OBEC Hybe

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona.

0
0
0
s2sdefault